Institute for Frontier Life and Medical Sciences, Kyoto University

Research

◇Concurrent ◆visiting ※Program-specific

Department of Virus Research

Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Notes
Lab. of Molecular Genetics Takashi Fujita ※Yasutaka Okabe ※Amane Kogure
Lab. of Virus Control Jun-ichirou Yasunaga Kazuya Shimura
Lab. of RNA Viruses Keizo Tomonaga  ※Masayuki Horie Akiko Makino
※Yumiko Komatsu
Lab. of Ultrastructural Virology Takeshi Noda Masahiro Nakano
Yukiko Muramoto
※Keiko Shindo
Lab. of Tumor Viruses Hiroyuki Sakai
Makoto Hijikata
Shin-ichi Yanagawa
Lab. of Cell Regulation Masahiko Sugita Daisuke Morita
Tatsuaki Mizutani
Lab. of Immune Regulation Koichi Ikuta Takahiro Hara
Guangwei Cui
Keiko Takemoto
Lab. of Infection and Prevention Alexis Vandenbon Takashi Mino
Takuya Uehata
Lab. of Bioresponse Regulation ◆Yoshihiro Kawaoka ◆Yorifumi Satou
Lab. of Viral Immunology ◆Charles Bangham

Department of Regeneration Science and Engineering

Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Notes
Lab. of Molecular and Cellular Biology Nobuko Hosokawa Kazunori Hirayoshi Shinji Fujimoto
Lab. of Biomaterials Yasuhiko Tabata Jun-ichiro Jo
Lab. of Tissue Stem Cell Biology Atsuko Sehara Atsuo Iida
※Fuminori Sato
Lab. of Immunology Hiroshi Kawamoto Masaki Miyazaki
※Shinpei Kawaoka
Kyoko Masuda
※Junji Uehori
※Xiangdong Zhao
Lab. of Tissue Regeneration Junya Toguchida Hiroyuki Yoshitomi
Lab. of Organ and Tissue Reconstruction Tatsuo Nakamura
Shoichiro Sumi
Lab. of Developmental epigenome Takashi Tada
Shinichiro Chuma
Lab. of Embryonic Stem Cell Research Hirofumi Suemori ※Eihachiro Kawase ※Takashi Asada [Program-Specific Professor (AMED)]
Lab. of Integrative Biological Science Gen Kondoh Keiji Hirota ◇Hitomi Watanabe
Lab. of Experimental Immunology ◆Shimon Sakaguchi ※Norihisa Mikami
Lab. of Material Biophysics
Lab. of Medical Engineering

Department of Biosystems Science

Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Notes
Lab. of Cellular Differentiation
Lab. of Nano Bioprocess Rinshi Kasai
Lab. of Biomechanics Taiji Adachi Yasuhiro Inoue Okeyo Kennedy Omondi Yoshitaka Kameo
Lab. of Developmental Systems Mototsugu Eiraku Masatoshi Ohgushi
Lab. of Systems Virology Yoshio Koyanagi ※Yuki Furuse
※Yusuke Nakano
Lab. of Growth Regulation System Ryoichiro Kageyama Toshiyuki Ohtsuka Taeko Kobayashi
※Hiromi Shimojo
Lab. of RNA system Mutsuhito Ohno Makoto Kitabatake
Ichiro Taniguchi
Lab. of Biological membrane system Yoshinori Akiyama Hiroyuki Mori Yohei Hizukuri
Lab. of Tissue Homeostasis Fumiko Toyoshima Yukako Oda
Riki Ishibashi
Lab. of Mathematical Biology Atsushi Mochizuki
Lab. of Stemcell Genetics Kosuke Yusa
Lab. of Regulatory Information ◆Masao Matsuoka

Research Center for Infectious Diseases

Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Notes
Lab. of Primate Model Tomoyuki Miura
Lab. of Infectious Disease Model ◇Hirofumi Akari
Lab. of Virus-Host Coevolution Takayuki Miyazawa

Lab. of Animal Experiments for Regeneration

Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Notes
Lab. of Animal Experiments for Regeneration ◇Gen Kondoh ◇Keiji Hirota Hitomi Watanabe