About
Research
HOME > About our laboratory

 
◇ Concurrent   ◆ visiting   ※ Program-specific

Department of Virus Research

Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Lab. of Molecular Genetics
Lab. of Medical Virology Takao Hashiguchi Tateki Suzuki
Yuma sato
Kanako Kimura
Lab. of RNA Viruses Keizo Tomonaga Akiko Makino Makoto Kitabatake
Takehiro Kanda
Hiromichi Matsugo
※Ryo Komorizono
Lab. of Ultrastructural Virology Takeshi Noda Masahiro Nakano
Yukiko Muramoto
※Yukihiko Sugita
Lab. of Tumor Viruses Hiroyuki Sakai
Makoto Hijikata
Lab. of Cell Regulation Masahiko Sugita Daisuke Morita
Tatsuaki Mizutani
Lab. of Immune Regulation Koichi Ikuta Takahiro Hara
Guangwei Cui
Lab. of Bioresponse Analysis ◆Atsushi Miyawaki ◆Adrian Walton Moore
※Akihiro Isomura
Lab. of Viral Immunology

Department of Regeneration Science and Engineering

Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Lab. of Molecular and Cellular Biology Nobuko Hosokawa Kazunori Hirayoshi
Lab. of Biomaterials Yasuhiko Tabata Mitsuru Ando
Lab. of Tissue Stem Cell Biology
Lab. of Immunology Hiroshi Kawamoto Masaki Miyazaki
※Shinpei Kawaoka
Kyoko Masuda
※Junji Uehori
※Seiji Nagano
※Yuka Kobayashi
※Hiromi Sumita
Lab. of Tissue Regeneration Yonghui Jin
Lab. of Developmental epigenome Shinichiro Chuma
Lab. of Integrative Biological Science Gen Kondoh Keiji Hirota (◇Hitomi Watanabe)
Lab. of Immunopathogenesis Yoshinaga Ito
Lab. of Experimental Immunology ◆Shimon Sakaguchi ※Ryoji Kawakami
Lab. of Material Biophysics
Lab. of Medical Engineering

Department of Biosystems Science

Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Lab. of Nano Bioprocess
Lab. of Biomechanics Taiji Adachi Okeyo Kennedy Omondi Yoshitaka Kameo
Koichiro Maki
Lab. of Developmental Systems Mototsugu Eiraku Masatoshi Ohgushi Yusuke Seto
Lab. of Systems Virology
Lab. of Growth Regulation System
Lab. of RNA system Ichiro Taniguchi
Lab. of Biological membrane system Yoshinori Akiyama Hiroyuki Mori Yohei Hizukuri
Lab. of Tissue Homeostasis Fumiko Toyoshima Alexis Vandenbon Yukako Oda
Riki Ishibashi
Ryo Ichijo
※Yoshihiko Kobayashi
Lab. of Mathematical Biology Atsushi Mochizuki ※Takashi Okada
※Yuji Sakai
Lab. of Stem Cell Genetics Kosuke Yusa Yusuke Tarumoto
Gohei Nishibuchi
Kazunari Aoki
※Fumihiko Kawamura
Lab. of Cell Fate Dynamics and Therapeutics Takahiro Ito Ayuna Hattori Kenkyo Matsuura
Sayumi Okigawa
Lab. of Deconstruction of Stem Cells ◇Itaru Imayoshi
Lab. of Regulatory Information ◆Takashi Fujita

Research Center for Infectious Diseases

Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Lab. of Primate Model Tomoyuki Miura
Lab. of Virus-Host Coevolution Takayuki Miyazawa

Center for Animal Experiments

Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Lab. of Animal Experiments for Regeneration (◇Gen Kondoh) (◇Keiji Hirota) Hitomi Watanabe

Center for Human ES Cell Research

Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Division of Clinical Basis for ES Cell Research Eihachiro Kawase
(◇Shinichiro Chuma)
Division of Basic Technology Development for ES Cell Research (◇Hiroshi Kawamoto)
(◇Mototsugu Eiraku)
(◇Kosuke Yusa)
(◇Masatoshi Ohgushi)